Algemene voorwaarden

  1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, worden al onze verkopen uitgevoerd in overeenstemming met onze algemene voorwaarden.
  2. De klant aanvaardt e-mail en elektronische back-up als bewijs.
  3. Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen uitgedrukt in Euro's en altijd exclusief BTW.
  4. David & Elena Fruits spant zich in om de fruitkist van de klant op de afgesproken datum en tijd te bezorgen. Indien levering door oncontroleerbare niet kan plaatsvinden, zal David & Elena Fruits er alles aan doen om het fruit uiterlijk de volgende dag te leveren. Indien de overeengekomen datum een ​​wettelijke feestdag is, zal de levering altijd de volgende dag plaatsvinden.
  5. Bestellingen kunnen tot 1 werkdag voor de daadwerkelijke levering worden geannuleerd. Bij het stopzetten of annuleren van de leveringen zijn geen kosten verbonden. Het is echter niet mogelijk om de levering van de desbetreffende dag te annuleren. Indien tijdens de levering de fruitmand niet aangenomen kan worden, zal de klant de volledige kost van de levering als de fruitmand moeten dragen.
  6. Onze facturen zijn te betalen binnen de 30 dagen na factuurdatum.
  7. Ingevolge de wet bestrijding betalingsachterstand, zijn ten laste van de wanbetaler alle invorderingskosten, waaronder administratiekosten, deurwaarderskosten volgens opgave en onkosten en erelonen van de advocaat volgens het indicatief barema van de Orde van Advocaten en zonder dat de rechtsplegingsvergoeding hiermee dubbel gebruik uitmaakt.
  8. Het feit dat de ene of andere bepaling van huidige Algemene Voorwaarden ongeldig, nietig zou verklaard worden zal geenszins afbreuk doen aan de geldigheid, toepasselijkheid van onze andere wettelijke bepalingen
  9. Helaas blijven niet al onze vruchten 14 dagen vers. Om die reden is het herroepingsrecht niet toepasbaar op onze producten.